Textilné etikety

Textilné etikety

Textilné etikety slúžia na označovanie textilných výrobkov, na samotný výrobok sú aplikované prišitím. Textilné etikety sú dodávané vo forme nekonečnej stuhy, zákazník ich strihá na jednotlivé etikety pred samotnou aplikáciou. Etikety môžu obsahovať ľubovolný prvok, ktorý je termotransferová tlačiareň vytlačiť, t.j. textové a číselné informácie, čiarový kód, grafické prvky, rámčeky a čiary. Textilné etikety obvykle obsahujú názov, prípadne logo výrobcu, názov výrobku a jeho veľkosť, ošetrovacie symboly, prípadne iné prvky

Špecifickým druhom textilnej etikety sú samolepace textilné etikety - slúžia na tzv. preznačovanie výrobkov, pôvodná textilná etikety je prelepená etiketou novou. Najčastejšie ich používajú dovozcovia textilu, ktorého označenie nesplňuje naše normy.

Prihlásenie